Πολιτική Απορρήτου – Προστασία προσωπικών Δεδομένων GDPR

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς και για αυτό δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητό σας.

Δεδομένα που συλλέγουμε Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την ενημέρωση πορείας επισκευών των μηχανών καφέ ή πώλησης αυτών. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 • Η επεξεργασία γίνεται με ελάχιστα δεδομένα. Συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο το ελάχιστο ποσό προσωπικών δεδομένων που απαιτείται για τον παραπάνω σκοπό.
 • Η επεξεργασία περιορίζεται με χρονική περίοδο. Δεν αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο από τρία χρόνια.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για νόμιμους λόγους και/ ή με τη συγκατάθεσή σας. Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον ακόλουθο σκοπό:

 • Τις ανάγκες συντήρησης και πώλησης μηχανών καφέ.

Τα δικαιώματά σας Η επιχείρηση μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα:

 1. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, την προγραμματισμένη περίοδο διατήρησής τους.
 2. Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 3. Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 4. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.
 5. Να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο.
 6. Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Ποιος άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ξένους. Ανακοινώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ή δημόσιους υπαλλήλους, μόνο εφόσον είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2610 33 66 26, είτε μέσω email στο service@vw-audi.gr